25 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Chín 19, 2021

Thư chúc tết Đinh Dậu của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ------------------------- THƯ CHÚC TẾT ĐINH DẬU CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI TĂNG NI,...

Thư mời: Tham dự Hội nghị tổng kết và ra mắt Ban Thông tin...

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 340/TM/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư mời họp Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ Số 209/TM/BTS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 17...

Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 22/TM/HDPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư mời tham dự lễ ký kết chương trình hoạt động giữa Hội Liên...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ       Số  362/TM/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Ban HDPT PG tỉnh mời dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ Số 63/TM-BHDPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Ban HDPT PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 57/TM/HDPT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Ban TTTT PG Quảng Nam mời họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam...

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 04/TM/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư mời dự buổi làm việc với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ  --------------- Số 152/TM-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

MỚI NHẤT