Thư mời họp Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam

22

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

—————

Số 36/TM/TTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp cơ cấu nhân sự Ban TTTT GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện theo sự hướng dẫn cơ cấu nhân sự các ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

Ban Thông tin – Truyền thông PG tỉnh tổ chức buổi họp cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022 theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 25/12/2017 (nhằm ngày 08/11/ÂL)

Địa điểm: Hội trường VP. Ban Trị Sự, chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ

Thành phần tham dự:

+Thành viên Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh nhiệm kỳ (2012-2017)

+Thành viên dự kiến mời tham gia Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh nhiệm kỳ (2017-2022)

Vì Phật sự quan trọng, rất mong chư tôn đức, quý vị cư sĩ, phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt./.

 

TM.BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

Đại đức Thích Viên Hải

  • Thư mời sẽ chuyển đến các thành viên qua đường bưu điện