29.3 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Chín 27, 2023

Luận về triết lý “Buông” trong nhà Phật

Dẫn nhập Buông là một triết lý nhân sinh của nhà Phật. Triết lý đề cao năng lực và trí tuệ cá nhân trên con...

Quan điểm của Phật giáo về vai trò của doanh nghiệp trong sự phát...

Kinh tế là một lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Có thể nói, quốc gia nào mạnh về...

Tám nạn của người tu

(QCB) - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp...

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

(QCB) - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ...

Văn hóa Phật giáo và xã hội hài hòa: Thúc đẩy xã hội phát...

Tín ngưỡng là “linh hồn” trong đời sống tinh thần con người, cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của một xã hội...
video

Video QCB: Thành quả ngành nghiên cứu Phật học qua 40 năm GHPGVN

Nghiên cứu Phật học là hoạt động quan trọng, thúc đẩy việc trước tác, dịch thuật và tăng cường hợp tác trong, ngoài nước...

Quan điểm cư sĩ đắc Thánh quả trong kinh Mi-lan-đà vấn đạo

(QCB) - Kinh Mi-lan-đà vấn đạo (Milindapañhā) là tác phẩm ghi lại những cuộc hỏi đáp về Phật pháp giữa vua Mi-lan-đà (Milinda) và...

Về nguồn gốc của Bát-nhã Tâm kinh

Năm 1992, Jan Nattier viết một bài nghiên cứu về nguồn gốc của Bát-nhã Tâm kinh với tựa đề rất khiêu khích, “The Heart...

Tìm hiểu “Lời tựa” trong Dị bộ tông luân luận

 Quá trình phát triển Phật giáo là một dòng chảy tương tục, mỗi thời kỳ đều mang một sứ mệnh quan trọng. Phật giáo...

Tư tưởng thiền học của Thiền sư Chân Nguyên Tuệ Đăng trong tác phẩm...

 Thiền sư Chân Nguyên, một cao tăng sống vào thời Lê Trung Hưng, là người đã phục hưng Thiền phái Trúc Lâm, và cũng...

MỚI NHẤT