Ban TTTT PG Quảng Nam mời họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6

34

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

—————

Số 04/TM/TTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2018

 THƯ MỜI

V/v tham dự buổi họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6

Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6, Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.

Thời gian: vào lúc 08h00 ngày 8/5/ÂL (nhằm ngày 21/6/2018)

Địa điểm: Chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ

Thành phần tham dự:

+Chư tôn đức lãnh đạo VP BTS GHPGVN tỉnh;

+Thành viên Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh;

+Đại diện Ban TTTT PG các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+Các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Ban TTTT PG tỉnh;

+Khách mời tiêu biểu.

Vì Phật sự quan trọng, rất mong chư tôn đức Tăng Ni, quý vị Cư sĩ, Phật tử, khách mời… hoan hỷ sắp xếp công việc tham dự đông đủ để buổi họp mặt đạt kết quả tốt./.

Trân trọng kính mời !

 

TM.BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

Đại đức Thích Viên Hải

 Chú ý: Thư mời này thay cho thư mời bằng giấy, kính mong quý vị hoan hỷ

——————————————–

CHƯƠNG TRÌNH

Họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6 

*Buổi sáng (từ 8h00 đến 11h00):

1/ Niệm Phật cầu gia bị.

2/ Tuyên bố lý do.

3/ Thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.

4/ Phát biểu khai mạc của Trưởng ban Thông tin Truyền thông.

5/ Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác làm truyền thông Phật giáo.

6/ Triển khai chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.

7/ Các đại biểu góp ý.

8/ Phát biểu của chư tôn đức Đại diện VP BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

9/ Đúc kết – tặng quà lưu niệm

10/ Hồi hướng – tiệc chay thân mật

*Buổi chiều (từ 12h00 đến 17h00):

Chư tôn đức và Phật tử thành viên trong Ê-kíp, thực hiện Truyền hình QCB số 22 và 23

BAN TỔ CHỨC