BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam mời họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2022 – 2027

341

(QCB) – Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, vào ngày 10/10, HT. Thích Phước Minh – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ấn ký Thư mời dự họp BTS PG tỉnh, phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 20/10.

Nội dung thư mời cụ thể như sau:

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ (2022 – 2027) tổ chức thành công viên mãn, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp đầu tiên triển khai công tác Phật sự quý IV năm 2022, theo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự như sau:

  1. Thời gian vào lúc 8 giờ 00 ngày 25/9/Nhâm Dần (20/10/2022)
  2. Địa điểm: Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
  3. Thành phần mời dự:
  • Chư tôn đức Ban Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh.
  • Chư tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ thành viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Vì Phật sự chung, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh kính đề nghị và kính mong quý chư tôn đức và quý vị cư sĩ hoan hỷ sắp xếp thời gian thân lâm tham dự đông đủ, đúng thời gian đã định để cuộc họp đạt được kết quả.