Thư mời họp Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam

211

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

—————

Số 34/TM/TTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 THƯ MỜI

V/v tham dự hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai công tác Phật sự năm 2020

Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai công tác Phật sự năm 2020 theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 14/02/2020 (tức ngày 21 tháng Giêng năm Canh Tý)

Địa điểm: Hội trường VP Ban Trị Sự, chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ

Thành phần tham dự:

+Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chứng minh

+Thành viên Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh

+Đại diện Ban TTTT PG các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

+Kênh truyền hình QCB, Ban Biên tập trang tin điện tử phatgiaoquangnam.com

+Các phóng viên, cộng tác viên Ban TTTT PG tỉnh

+Khách mời tiêu biểu

Nội dung:

+Tổng kết công tác Phật sự năm 2019

+Triển khai công tác Phật sự trọng tâm năm 2020

+Đóng góp ý kiến xây dựng kịch bản cuộc thi sáng tác các tác phẩm về đạo hiếu năm 2020

Vì Phật sự quan trọng, rất mong chư Tôn đức, quý vị Cư sĩ, Phật tử, quý vị khách mời sắp xếp công việc tham dự đông đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt./.

 

TM. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

Đại đức Thích Viên Hải