Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam mời họp

116

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

—————

Số 16/TM/TT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 THƯ MỜI

 Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018

& Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN PG tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 & đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung như sau:

-Thời gian: lúc 13h30, ngày 07/01/2019 (02/12/Mậu Tuất)

-Địa điểm: Phòng họp Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

(chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ)

-Thành phần tham dự:

+Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chứng minh

+Thành viên Thông Tin – Truyền thông PG tỉnh

+Các phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên… thuộc Ban TT-TT PG tỉnh

+Ban TT-TT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

Nội dung:

+Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 & Thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Đây là Phật sự quan trọng, Ban Thông tin – Truyền thông PG tỉnh rất mong chư Tôn đức, quý cư sĩ, Phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

Trân trọng kính mời !

TM. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN

 

 

Đại đức Thích Viên Hải