Thư mời: Tham dự Hội nghị tổng kết và ra mắt Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam

57

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

—————

Số 340/TM/TTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ I (2012-2017) và Ra mắt Ban TTTT GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ II (2017-2022)

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam trân trọng kính mời:

Chư tôn đức, Quý Phật tử thành viên Ban TTTT PG tỉnh, các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, cộng tác viên Ban TTTT PG tỉnh; Đại diện Ban TTTT GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Hoan hỷ dành thời gian quý báu đến tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ I (2012-2017) và ra mắt Ban TTTT GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ II (2017-2022).

Thời gian: 08h30 ngày 04/01/2018 (nhằm ngày 18/11/ÂL),

Địa điểm: Trụ sở VP BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ).

Thành phần tham dự hội nghị gồm có:

+Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam chứng minh

+Đại diện các Ban ngành Giáo hội tỉnh

+Thành viên Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh nhiệm kỳ (2012-2017)

+Thành viên dự kiến mời tham gia Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh nhiệm kỳ (2017-2022)

+Đại diện Ban TTTT GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

+Các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, cộng tác viên Ban TTTT PG tỉnh

+Khách mời tiêu biểu

Vì Phật sự quan trọng, rất mong chư tôn đức, quý vị cư sĩ, phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

 

TM.BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

Đại đức Thích Viên Hải

Ghi chú: Thư mời này thay cho Thư mời bằng giấy, kính mong chư tôn đức, quý Phật tử hoan hỷ. Các thành viên Ban TTTT GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ (2017-2022) gởi hình ảnh qua Email: truyenthongpgqn@gmail.com để làm thẻ tác nghiệp. Liên hệ: Tịnh Minh (0978436623), Thanh Huyền (0932651068).