Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

19

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

—————

Số 11/TM/HDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 THƯ MỜI

 Tham dự Hội nghị triển khai công tác hoạt động Phật sự 

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN PG tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác hoạt động Phật sự theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung như sau:

-Thời gian: lúc 08h00, ngày 13/5/2018 (28/3/Mậu Tuất)

-Địa điểm: Phòng họp Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

(chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ)

-Thành phần tham dự:

+Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chứng minh

+Thành viên Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh

+Các Phân Ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh

+Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

Nội dung:

+Triển khai công tác hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian đến.

+Trao quyết định chuẩn y nhân sự các Phân ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh.

+Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản, Khóa tu mùa hè…

Đây là Phật sự quan trọng, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh rất mong chư tôn đức, quý cư sĩ, Phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

Trân trọng kính mời !

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

 

 

Đại đức Thích Như Giải