Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

72

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

—————

Số 22/TM/HDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 THƯ MỜI

 Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018

& Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN PG tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 & Thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung như sau:

-Thời gian: lúc 13h30, ngày 07/01/2019 (02/12/Mậu Tuất)

-Địa điểm: Phòng họp Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

(chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ)

-Thành phần tham dự:

+Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chứng minh

+Thành viên Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh

+Các Phân Ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh

+Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

Nội dung:

+Trao quyết định chuẩn y nhân sự các Phân ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh.

+Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 & Thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Đây là Phật sự quan trọng, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh rất mong chư tôn đức, quý cư sĩ, Phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

Trân trọng kính mời !

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

 

 

Đại đức Thích Như Giải