25 C
Tam Ky
Thứ Hai, Tháng Chín 27, 2021

Mời tham dự chương trình Buffet chay gây quỹ từ thiện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ .............................................................. MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BUFFET CHAY 30 MÓN "GÂY QUỸ TỪ...

Thư chúc tết Đinh Dậu của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ------------------------- THƯ CHÚC TẾT ĐINH DẬU CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI TĂNG NI,...

Ban HDPT PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 57/TM/HDPT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư mời tham dự lễ ký kết chương trình hoạt động giữa Hội Liên...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ       Số  362/TM/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thư mời: Tham dự Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                ...

TƯGH ra Công văn về sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến...

Hôm nay, 09/5/2020, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS ký Công văn...

Thư mời họp Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 34/TM/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 16/TM/TT-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 22/TM/HDPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

MỚI NHẤT