31.9 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022

Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 22/TM/HDPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Ban TTTT PG Quảng Nam mời họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam...

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 04/TM/TTTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 11/TM/HDPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư mời: Tham dự Hội nghị tổng kết và ra mắt Ban Thông tin...

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 340/TM/TTTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư mời họp Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 36/TM/TTTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Ban HDPT PG tỉnh mời dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ Số 63/TM-BHDPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Ban HDPT PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 57/TM/HDPT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thư chúc tết Đinh Dậu của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH -------------------------THƯ CHÚC TẾT ĐINH DẬU CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI TĂNG NI,...

Thư mời tham dự lễ ký kết chương trình hoạt động giữa Hội Liên...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ    Số  362/TM/BTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

MỚI NHẤT