23.8 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang chủ Phật giáo huyện - thành phố Duy Xuyên Trực tiếp: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Chư vị Bồ Tát...

Trực tiếp: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Chư vị Bồ Tát tại chùa Trà Nam, huyện Duy Xuyên

61

Lễ rót đồng đúc tôn tượng Chư vị Bồ Tát tại chùa Trà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào ngày 14/8/2022 (17/7 ÂL)