30 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Bảy 5, 2020
Trang chủ Ban ngành trực thuộc Phóng sự: Tuổi trẻ Phật giáo Quảng Nam trong phong trào Thanh...

Phóng sự: Tuổi trẻ Phật giáo Quảng Nam trong phong trào Thanh niên tình nguyện

415

Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh và Hội liên Hiệp thanh Niên tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình ký kết phối hợp về việc tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ở cấp tỉnh cũng như cấp huyện, các cơ sở; Thường xuyên tổ chức giao lưu thông qua thực tiễn phong trào tạo quan hệ giữa tổ chức đoàn, hội thanh niên và các tổ chức giới trẻ của Phật giáo ngày càng gần gũi, để thanh niên Phật tử được hòa mình tham gia nhiều hơn vào công tác xã hội, xóa dần khoảng cách phân biệt ranh giới giữa “đạo và đời”.