33 C
Tam Ky
Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Danh Tăng - Tự viện Núi Thành: Yên Sơn – Ngôi chùa miền núi xã Tam Sơn

Núi Thành: Yên Sơn – Ngôi chùa miền núi xã Tam Sơn

412

Chùa Yên Sơn được thành lập năm 1963, do Phật tử địa phương phát tâm hiến cúng đất xây dựng. Qua thời gian bị chiến tranh tàn phá ngôi chùa suy sụp hoàn toàn. Với lòng tín tâm kiên cố đồng bào Phật tử nơi đây, nhiều vị Thầy đã đến hóa duyên và dựng tạm ngôi chánh điện để có nơi thờ Phật, lễ bái và tu học hàng ngày. Đến năm 1995, ngôi chánh điện được bà con Phật tử gần xa phát tâm cúng dường xây dựng trang nghiêm hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.