Điện Bàn: Phật giáo thị xã tổng kết Phật sự năm 2019

264

Sáng ngày 06/01/2019 (12/12/Kỷ Hợi), tại văn phòng BTS thị xã Điện Bàn (chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện), BTS GHPGVN thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng  hoạt động năm 2020.

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự hội nghị có HT.Thích Hạnh Chơn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS PG thị xã Điện Bàn; TT.Thích Huệ Phát – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã, cùng chư Tôn đức thành viên BTS, các ban ngành trực thuộc, chư Tăng Ni trụ trì, Ban hộ trì Tam bảo các cơ sở chùa trong toàn thị xã.

Trước khi bắt đầu buổi hội nghị tổng kết chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã dành 1 phút tưởng niệm sự vắng mặt của cố TT.Thích Giải Quảng – Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Điện Bàn đã viên tịch.

TT.Thích Huệ Phát – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Huệ Phát khẳng định Phật giáo thị xã Điện Bàn trong năm qua đã thành tựu nhiều công tác Phật sự, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn trở ngại cần khắc phục trong năm đến. Những thành tựu nổi bật của Phật giáo thị xã trong năm qua là kết quả của sức mạnh tổng hợp, hài hòa, đoàn kết nhất quán của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong toàn thị xã – trên tinh thần “thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, hợp nhất và hài hòa” để cùng nhau phát triển xây dựng tổ chức Phật giáo thị xã ngày càng vững mạnh.

ĐĐ.Thích Thông Tuệ – Phó Thư ký BTS PG thị xã báo cáo tổng kết công tác Phật sự

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Thông Tuệ – Phó Thư ký BTS PG thị xã đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện có 45 cơ sở, trong đó 33 cơ sở đã có trụ trì, 7 cơ sở đã có Tăng Ni về hướng dẫn Phật tử tu học và 5 cơ sở do Ban hộ tự điều hành Phật sự. Hằng năm, chư Tăng tập trung an cư tại tổ đình Phước Lâm (TP.Hộ An) và chư Ni an cư tại chùa Sư nữ Châu Phong (thị xã Điện Bàn).

Trong năm 2019, Phật giáo thị xã Điện Bàn đã giới thiệu bổ nhiệm chư Tăng Ni có phẩm hạnh đảm nhận trụ trì các cơ sở. Hướng dẫn thủ tục thành lập cở sở trực thuộc Giáo hội và điểm sinh hoạt tập trung.

Toàn thị xã có khoảng một vạn tín đồ, 18 đạo tràng tu bát quan trai. BTS thường xuyên cử Tăng Ni giảng sư về hướng dẫn giáo lý tại các đạo tràng. Tổ chức 4 khóa tu dành cho Phật tử là thành viên Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo và Phật tử thọ giới thập thiện, bồ tát tham gia tu học; ngành GĐPT có 7 đơn vị sinh hoạt ổn định.

Đối với công tác từ thiện, năm qua BTS PG thị xã đã hỗ trợ xây nhà tình thương, tặng quà, cứu trợ lũ lụt, cấp phát thuốc miễn phí và một số công tác từ thiện cũng như an sinh xã hội khác… với tổng kinh hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các ban ngành như: Nghi lễ, Văn hóa, Thông tin Truyền thông cũng đã thành tựu nhiều công tác Phật sự.

SC.Thích nữ Trung Tựu – Trưởng ban TTTT PG thị xã Điện Bàn phát biểu đóng góp xây dựng

Năm 2020, Phật giáo thị xã Điện Bàn chú trọng kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc; Tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì các cơ sở; Tổ chức mỗi năm 2 lần khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè cho Ban huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT; Tiếp tục tổ chức đạo tràng bát quan trai tại các cơ sở và đưa phương hướng tổ chức Bát quan trai theo phương thức tập trung “từng cụm – từng xã, phường…”, chú trọng đạo tràng Phước Huệ dành cho các đạo hữu và huynh trưởng GĐPT đã thọ Bồ tát tại gia, thập thiện nghiệp đạo, các thành viên Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo. Đẩy mạnh chương trình Phật hóa gia đình, mở lớp dạy giáo lý cho Phật tử và củng cố đơn vị GĐPT sinh hoạt, huấn luyện ổn định theo ngành.

Hàng tháng chư Tăng tập trung tại chùa Giác Quang và chư Ni tại chùa Châu Phong để thuyết giới bố tát…

HT.Thích Hạnh Chơn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS PG thị xã Điện Bàn ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Hạnh Chơn đã tán dương công đức chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Trị sự PG thị xã đã tham gia tích cực, hoàn thành tốt công tác Phật sự như đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Giác Đạt – Trung Tựu
Ban TTTT PG Điện Bàn