33 C
Tam Ky
Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021

Phong trào Phật giáo miền nam Việt Nam (1954-1975)

Du nhập nước ta khoảng thế kỷ III TCN, Phật giáo (PG) đã có sự giao thoa, kết hợp với một số tín ngưỡng...

Nhận thức về chân lý trong Phật giáo

Nhận thức Phật giáo về chân lý có lẽ là một trong những mối quan tâm hàng đầu với những ai đang nghiên cứu...

Giữ tâm chánh niệm

Phòng hộ các căn là pháp tu căn bản khi người tu đối duyên xúc cảnh. Nhất là đối với những duyên trần đẹp...

Ngũ uẩn, sự thật về con người

 Đức Phật là Bậc Giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là thấy đúng thực tại, thực tại như thế nào thì thấy đúng như thế...

Tư tưởng PG trong thi văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh (P.2)

Thiền sư Pháp Thuận là một nhà bác học uyên thâm, một nhà thi thơ linh hoạt, một nhà chính trị đại tài... II. TƯ...

Khảo về vương nạn Tỳ Lưu Ly và cuộc thiên di đến Gandhàra của...

Tâm ta đi cùng khắp, Tất cả mọi phương trời, Cũng không tìm thấy được, Ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người, Quá thân ái như...

Ảnh hưởng của một số lĩnh vực đời sống xã hội đến sự phát...

Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ đầu Công nguyên. Từ đó đến nay, Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc....

Những đặc trưng của tinh thần giáo dục Phật giáo qua Duyên Khởi Ngũ...

 Nói đến giáo dục là nói đến việc dạy, việc truyền thọ kinh nghiệm, kiến thức, đạo đức và kỹ năng cho người, khiến...

Đi tìm dấu tích Trung tâm Phật viện Đông Nam Á (Đồng Dương)

Ngày 21/09/2000, Bộ VHTT (nay là Bộ VH TT&DL) đã công nhận Phật viện Đồng Dương là di tích quốc gia. Đến ngày 17/08/2011,...

Tam pháp ấn

 Có thể nói Phật giáo có cả rừng kinh điển. Rừng kinh điển ấy có thể làm rối trí cho người muốn học Phật....

MỚI NHẤT