27 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021

Giữ tâm chánh niệm

Phòng hộ các căn là pháp tu căn bản khi người tu đối duyên xúc cảnh. Nhất là đối với những duyên trần đẹp...

Vì sao lễ Vu lan trở thành lễ hội trong cộng đồng người Việt?

Lễ hội là hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng. Có hàng nghìn lễ hội mỗi năm được tổ chức ở Việt Nam...

Những bài viết về Phật giáo trên tạp chí Nam Phong

Tạp chí Nam Phong ra mắt ngày 1-7-1917 và chia tay với độc giả vào cuối năm 1934 sau khi ra được 210 số....

Sự bất tử của linh hồn được các nhà khoa học chứng minh bằng...

Khi tim người ngừng đập, máu ngừng chảy, khi các nguyên tố vật chất ở trong trạng thái ngừng lại, thì ý thức con...

Thiền tông và các pháp ngắn gọn

Bài viết này chỉ có tính sơ lược, vì vấn đề rất là mênh mông. Bản thân người viết tu học không thâm sâu,...

Ý nghĩa tánh không

Bồ Tát Long Thọ viết Trung Luận để nói rõ lập trường “Nhất Thiết Pháp Không” của mình. Nay căn cứ vào luận ấy...

Ơn thí chủ

Hãy có tâm từ đối với đàn-việt, ơn nhỏ còn chẳng quên huống là ơn lớn; hằng lấy lòng từ hướng về đàn-việt. Mùa mưa...

Khảo về việc ban y tía cho Tăng nhân của các vị hoàng đế...

Y phục của Tăng sĩ Phật giáo nói chung tuy có khác biệt về hình thức và màu sắc nhưng đều dựa trên các...

Giới thiệu Thất Thập Không Tính Luận của Long Thọ

Thất Thập Không Tính Luận (Śūnyatāsaptatikārikā)  mà chúng  ta có ngày nay chỉ còn trong các bản Tạng ngữ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều giảng luận của các đại sư...

Ai là người kế thừa sau khi Phật nhập diệt

Từ lời Phật dạy trong kinh, các ngươi lấy pháp làm nơi nương tựa, cho đến lúc Phật sắp nhập Niết-bàn biến thành câu:...

MỚI NHẤT