27 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021

Anagārika Dharmapāla: Người góp công lớn trong việc phục hưng Phật giáo tại Ấn...

Phật giáo khai sinh ở Ấn Độ, và cho đến nay đã có mặt khắp năm châu. Có lúc Phật giáo phát triển đến...

Vì sao lễ Vu lan trở thành lễ hội trong cộng đồng người Việt?

Lễ hội là hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng. Có hàng nghìn lễ hội mỗi năm được tổ chức ở Việt Nam...

Những cách thức tu tập để có được Trí tuệ

Đạo Phật được mệnh danh là đạo Trí tuệ vì đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ. Có Trí tuệ mới giác...

Phong trào Phật giáo miền nam Việt Nam (1954-1975)

Du nhập nước ta khoảng thế kỷ III TCN, Phật giáo (PG) đã có sự giao thoa, kết hợp với một số tín ngưỡng...

Tìm hiểu “Lời tựa” trong Dị bộ tông luân luận

 Quá trình phát triển Phật giáo là một dòng chảy tương tục, mỗi thời kỳ đều mang một sứ mệnh quan trọng. Phật giáo...

Giá trị của triết học Phật giáo trong xã hội hiện đại

Triết học Phật giáo liệu có còn giá trị trong xã hội đương đại, trong tiến trình hiện đại hóa thế giới hay không?...

Thi & họa: Đồng Tử Thiện Tài tham vấn

ĐỒNG TỬ THIỆN TÀI THAM VẤN THI VÀ HỌA 佛國禪師文殊指南圖讚 Việt dịch: Tì-kheo Thích Thọ Phước Lời người dịch Thiện Tài là vị đứng đầu trong năm trăm đồng...

Đôi điều về học giới luật Phật giáo

Giới luật Phật giáo không dành riêng cho đối tượng nào nhưng hàng xuất gia là đối tượng bắt buộc phải học giới luật...

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong thời đại mới

Cho đến hôm nay, âm vang chiến thắng của dân tộc Việt Nam vẫn còn vang vọng trong tâm thức con người Việt Nam:...

Thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ, thí dụ trong kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi,...

MỚI NHẤT