27 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021

Phát hiện sách Thánh Đăng Ngữ Lục in tại Ninh Bình

Thánh đăng ngữ lục là một tập sách thuật lại hành trạng tu tập của năm vị vua đời Trần, trong đó, lịch sử của...

Những cách thức tu tập để có được Trí tuệ

Đạo Phật được mệnh danh là đạo Trí tuệ vì đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ. Có Trí tuệ mới giác...

Từ, bi, hỷ, xã trong kinh Pháp cú

TỪ, BI, HỶ, XẢ trong KINH PHÁP CÚ Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) Ðức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập “Tứ Vô...

Tinh thần “Khu Thích Dĩ Nhập Nho – Cư Nho Mộ Phật” trong Trúc...

Tư tưởng triết học Ngô Thì Nhậm hình thành và phát triển gắn liền với những điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam...

Khảo về vấn đề An trạch

Nhà ở là một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến điều kiện sống căn bản của con người. Có được một...

Giá trị của triết học Phật giáo trong xã hội hiện đại

Triết học Phật giáo liệu có còn giá trị trong xã hội đương đại, trong tiến trình hiện đại hóa thế giới hay không?...

Nhận thức về chân lý trong Phật giáo

Nhận thức Phật giáo về chân lý có lẽ là một trong những mối quan tâm hàng đầu với những ai đang nghiên cứu...

Bát Thánh Đạo – Con đường Trung đạo đưa đến Niết bàn

Sau khi Thành đạo dưới cội cây Bồ đề, Đức Thế Tôn đi đến khu vườn Lộc Uyển để nói bài pháp đầu tiên...

Sự bất tử của linh hồn được các nhà khoa học chứng minh bằng...

Khi tim người ngừng đập, máu ngừng chảy, khi các nguyên tố vật chất ở trong trạng thái ngừng lại, thì ý thức con...

Thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ, thí dụ trong kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi,...

MỚI NHẤT