Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

—————

Số 16/TM/TT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 THƯ MỜI

 Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018

& Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN PG tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 & đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung như sau:

-Thời gian: lúc 13h30, ngày 07/01/2019 (02/12/Mậu Tuất)

-Địa điểm: Phòng họp Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

(chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ)

-Thành phần tham dự:

+Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chứng minh

+Thành viên Thông Tin – Truyền thông PG tỉnh

+Các phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên… thuộc Ban TT-TT PG tỉnh

+Ban TT-TT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

Nội dung:

+Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 & Thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Đây là Phật sự quan trọng, Ban Thông tin – Truyền thông PG tỉnh rất mong chư Tôn đức, quý cư sĩ, Phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

Trân trọng kính mời !

TM. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN

 

 

Đại đức Thích Viên Hải

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhiều tin tức đáng chú ý trong truyền hình QCB số 25

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thực hiện Truyền hình Phật giáo QCB số 25 với nhiều tin tức sự kiện Phật sự đáng chú ý trong thời gian qua. Ê-Kíp …

X