25.4 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Bảy 21, 2024

Góc nhìn về hộ niệm

(QCB) - Hộ niệm là một trong rất nhiều phương tiện hoằng pháp lợi sinh, vừa giúp người sắp mất hay người mới mất...

Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm

(QCB)- Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc,...

Nghiên cứu về ngày, tháng Thành đạo của Ðức Phật

(QCB) - Theo Phật giáo Nam truyền, ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật đều diễn ra vào ngày trăng...

Lễ hằng thuận – Nét đẹp văn hóa Phật giáo

Lễ hằng thuận được coi là nét đẹp văn hóa Phật giáo được nhiều bạn trẻ lựa chọn thay vì tổ chức lễ cưới...

Làm chủ thân tâm

Tôi đã giảng bài kệ khai kinh Pháp hoa theo đó Tổ Phước Huệ tóm gọn ý nghĩa của toàn bộ kinh Pháp hoa...

Gắng tu thiện pháp làm của để dành

(QCB) - Mỗi người phải biết dừng lại các pháp ác đúng lúc, không để cho quá muộn. Phải tích lũy công đức mọi...

Sự ảnh hưởng của các thiền phái đối với sự truyền thừa Ni giới...

Trong quá trình hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy miền Trung và miền Nam chịu nhiều ảnh hưởng...

Luận về triết lý “Buông” trong nhà Phật

Dẫn nhập Buông là một triết lý nhân sinh của nhà Phật. Triết lý đề cao năng lực và trí tuệ cá nhân trên con...

Tìm lại sự tử tế trong kinh doanh

Chuyện rau Trung Quốc được “phù phép” thành rau VietGAP vào hệ thống cửa hàng Bách hóa xanh và có thể nhiều siêu thị...

Những kỹ năng sống chậm

(QCB) - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ...

MỚI NHẤT