25 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Bảy 21, 2024

Bát Thánh Đạo – Con đường Trung đạo đưa đến Niết bàn

Sau khi Thành đạo dưới cội cây Bồ đề, Đức Thế Tôn đi đến khu vườn Lộc Uyển để nói bài pháp đầu tiên...

Đức tính không sợ hãi trong đạo Phật

Thông thường khi mọi người nói đến đạo Phật thường nói đến lòng Từ bi Hỷ xã Trí tuệ Giải thoát mà bỏ quên...

Tam vô lậu học

Đức Phật ra đời chỉ ra con đường giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ. Thoát khổ bằng cách nào? Đó là Tam vô...

Luận bàn tư duy của Albert Einstein nhìn theo quan điểm của Phật giáo

Hãy buông bỏ những lý luận về được mất, tốt xấu, hơn thua, phải trái, ngồi yên tĩnh lặng, để cái bản tâm nó...

Thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ, thí dụ trong kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi,...

Những cách thức tu tập để có được Trí tuệ

Đạo Phật được mệnh danh là đạo Trí tuệ vì đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ. Có Trí tuệ mới giác...

Tam giải thoát môn

Cổng Tam Quan chùa Long Tuyền - TP. Hội An An lạc giải thoát là đặc trưng cố hữu của đạo Phật. Chính đức Phật...

Ngũ uẩn, sự thật về con người

 Đức Phật là Bậc Giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là thấy đúng thực tại, thực tại như thế nào thì thấy đúng như thế...

Phát hiện sách Thánh Đăng Ngữ Lục in tại Ninh Bình

Thánh đăng ngữ lục là một tập sách thuật lại hành trạng tu tập của năm vị vua đời Trần, trong đó, lịch sử của...

Đi tìm dấu tích Trung tâm Phật viện Đông Nam Á (Đồng Dương)

Ngày 21/09/2000, Bộ VHTT (nay là Bộ VH TT&DL) đã công nhận Phật viện Đồng Dương là di tích quốc gia. Đến ngày 17/08/2011,...

MỚI NHẤT