27 C
Tam Ky
Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2019

Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———————————————————  DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 – DL.2019 Của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự...

Ý nghĩa Phật đản PL.2563 – DL.2019 của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS,...

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563 – DƯƠNG LỊCH 2019 HT. THÍCH BẢO NGHIÊM Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung...

HĐTS: Công văn về việc tổ chức lễ nguyện cầu bình an cho Phật...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ Số: 033/CV-HĐTS V/v tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho Phật tử và nhân dân...

TƯGH: Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ Số:  031 /TB-HĐTS  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh...

Văn Tưởng niệm Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

VĂN TƯỞNG NIỆM Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh, thành...

TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Theo Công văn số 226/CV-HĐTS về thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi đến Ban...

Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQUY CHẾ...

Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỘI ĐỒNG TRỊ SỰ........................Số: 185/QĐ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ........................... Hà...

Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị Sự PG tỉnh Quảng Nam...

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN ban hành công văn số 179/CV.HĐTS ngày 12-5-2018 về việc Ủy nhiệm cho Ban Trị...

Ban HDPT Quảng Nam hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè, hội trại...

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ số 13/TT/HDPT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

MỚI NHẤT