36 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2019

TƯGH: Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ Số:  031 /TB-HĐTS  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh...

Văn Tưởng niệm Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

VĂN TƯỞNG NIỆM Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh, thành...

TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Theo Công văn số 226/CV-HĐTS về thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi đến Ban...

Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQUY CHẾ...

Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỘI ĐỒNG TRỊ SỰ........................Số: 185/QĐ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ........................... Hà...

Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị Sự PG tỉnh Quảng Nam...

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN ban hành công văn số 179/CV.HĐTS ngày 12-5-2018 về việc Ủy nhiệm cho Ban Trị...

Ban HDPT Quảng Nam hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè, hội trại...

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ số 13/TT/HDPT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản PL.2562 của Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ———————————– Hà Nội, tháng 05 năm 2018, PL.2562 THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562 CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO...

Diễn văn Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———————— DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2562 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo...

Ý nghĩa Phật đản PL.2562: Xiển dương tinh thần Bồ tát hạnh, góp phần...

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN PL.2562: XIỂN DƯƠNG TINH THẦN BỒ-TÁT HẠNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI​Từ cung trời Đâu...

MỚI NHẤT