33 C
Tam Ky
Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN

(QCB) - Hôm nay, ngày 12/05/2021 (nhằm ngày 1/04 Tân Sửu), Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ GHPGVN đã có...

Hội đồng Trị sự yêu cầu tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp...

(QCB) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 8 tháng 5, Hội đồng trị sự GHPGVN đã có...

Trung ương Giáo hội kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và nhân...

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa phổ biến Công văn số 94/HĐTS-VP1 kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và...

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ GHPGVN...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————————  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

Thông bạch tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2565

Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương thay mặt...

Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch...

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký...

Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký...

Công văn về việc đăng ký mục 7 Tờ khai CCCD là Phật giáo...

Hôm nay 16-3-2021, Hội đồng Trị sự - cơ quan điều hành mọi hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phổ biến...

Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm...

Hôm nay, 12/3/2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị...

MỚI NHẤT