24 C
Tam Ky
Thứ Bảy, Tháng Tư 10, 2021

Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm...

Hôm nay, 12/3/2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị...

Trung ương Giáo hội xin ý kiến và hướng dẫn phương thức góp ý...

Trung ương Giáo hội vừa ban hành Công văn số 44/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự gửi đến Ban, Viện Trung ương; Ban Trị...

Trung ương Giáo hội kêu gọi tham gia hiến máu nhân đạo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———————— Số: 39/HĐTS-VP1 V/v tổ chức hiến máu nhân đạoCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Trung ương Giáo hội ra Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch...

Trung ương Giáo hội vừa ra Công văn về thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến...

Danh sách chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Quảng Nam tấn phong giáo phẩm...

Hôm ngày 18-1-2021, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM đã diễn ra hội nghị...

Nghị quyết Hội nghị kỳ 5 – khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________Số :  028  /NQ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

BTS PG tỉnh Quảng Nam hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN...

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ Số: 403/HD/BTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Danh sách các tác phẩm/tác giả đạt giải thưởng tại cuộc thi “Sáng tác...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMTỈNH QUẢNG NAMBAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG---------Số:50/DS/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Trung ương Giáo hội vận động cứu trợ miền Trung

Trước tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Thay mặt Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt...

Thông tư: Trung ương Giáo hội hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————————Số: 206 /2020/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

MỚI NHẤT