Công văn về việc triển khai nội dung khóa tu, sinh hoạt hè năm 2023

280

(QCB) – Ngày 21/6/2023, thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, HT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã ấn ký công văn số 188/CV/BTS về việc triển khai nội dung khóa tu, sinh hoạt hè năm 2023.

Công văn gửi đến Ban HDPT, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh;  Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố.  

Nội dung công văn như sau:

Thực hiện Thông tư số 658/TT-HĐTS ngày 14/6/2023; Công văn số  208/HĐTS –VP1 ngày 23/5/2023 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và các Văn  bản ký kết giữa GHPGVN với các tổ chức xã hội.  

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Quý ban hướng dẫn tổ chức các khóa tu, sinh hoạt hè cho Phật tử các giới, sinh viên, học sinh cần  nghiên cứu chương trình sinh hoạt Phật pháp, kỹ năng sống, đạo đức truyền  thống nhằm tạo không gian trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần lành  mạnh cho giới trẻ, đồng thời triển khai phổ biến về bảo đảm trật tự, an toàn  giao thông, hiến máu nhân đạo.v.v.. trong các khóa tu.  

Khi tổ chức khóa tu, cần lưu ý chọn các cơ sở tự viện đảm bảo điều kiện  cơ sở vật chất các khóa sinh tham gia tu học; đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam kính mong quý  Ban thực hiện tốt tinh thần Công văn này.  

Ban TTTT PG Quảng Nam