Thư của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

145
Kính gửi: Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh Quảng Nam

 

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567- DL.2023, thay mặt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến quý Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp.

Thưa quý vị!

Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh gặp những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó có quý vị Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử, tỉnh ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trong niềm hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, tôi tin tưởng rằng với vai trò và uy tín của mình, quý vị Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, “hộ quốc an dân”, những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác từ thiện, nhân đạo cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Một lần nữa kính chúc quý vị Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà đón mừng Đại lễ Phật đản và mùa An cư kiết hạ năm 2023 an lạc, viên mãn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thân ái! 

Thay mặt ỦY BAN MTTQVN TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH – Võ Xuân Ca.

Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam