25 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Mười 28, 2020

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: “Những giá trị tích cực...

Cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về đạo Hiếu" – năm 2018 Vòng chung khảo ---------------------- Tác phẩm dự thi:  NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC VĂN...

Giới thiệu Thất Thập Không Tính Luận của Long Thọ

Thất Thập Không Tính Luận (Śūnyatāsaptatikārikā)  mà chúng  ta có ngày nay chỉ còn trong các bản Tạng ngữ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều giảng luận của các đại sư...

Thi & họa: Đồng Tử Thiện Tài tham vấn

ĐỒNG TỬ THIỆN TÀI THAM VẤN THI VÀ HỌA 佛國禪師文殊指南圖讚 Việt dịch: Tì-kheo Thích Thọ Phước Lời người dịchThiện Tài là vị đứng đầu trong năm trăm đồng...

Từ Châu-lợi-bàn-đặc, đến Lục tổ Huệ Năng: Nghĩ về vấn đề pháp hành của...

Thời Phật tại thế, Tôn giả A-nan được xem là người có khả năng ghi nhớ toàn bộ những lời dạy của Đức Phật....

Thiền tông và các pháp ngắn gọn

Bài viết này chỉ có tính sơ lược, vì vấn đề rất là mênh mông. Bản thân người viết tu học không thâm sâu,...

Tìm một giải pháp Phật giáo cho thời đại

Lời người viết: Đức Phật đã ra đời cách đây 2.641 năm nhưng như có lần chúng tôi đã viết: “Người vẫn Đản sinh hàng ngày,...

Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của...

Sự kiện thành đạo của Đức Phật là kết quả của một chuỗi dài nhân duyên thánh thiện. Theo mô tả trong kinh điển,...

Tư tưởng PG trong thi văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh (Hết)

Quốc sư Vạn Hạnh là một thiền sư vô tiền khoáng hậu, ngoài sự chứng đắc về Mật giáo, còn thông bác cả chính...

Tư tưởng PG trong thi văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh (P.2)

Thiền sư Pháp Thuận là một nhà bác học uyên thâm, một nhà thi thơ linh hoạt, một nhà chính trị đại tài...II. TƯ...

Tư tưởng PG trong thi văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh (P.1)

Chân là chân thật, hiển nhiên không phải hư vọng; Như là sự trường tồn, chỉ bày cái lý không thay đổi. Hai chữ...

MỚI NHẤT