28 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Bảy 3, 2020
Trang chủ Ban ngành trực thuộc Video QCB: Chùa Lầu (H.Duy Xuyên) tổ chức đại trai đàn cầu...

Video QCB: Chùa Lầu (H.Duy Xuyên) tổ chức đại trai đàn cầu siêu chư hương linh tiền bối hữu công

610

Theo thông lệ 5 năm một lần, chùa Lầu (thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) phát nguyện tổ chức đại trai đàn cầu siêu giải oan, bạt độ, trai tăng cúng dường, thuyết pháp độ linh, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái, quốc thái dân an, cầu siêu độ các anh linh anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại đập Vĩnh Trinh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và siêu độ cho chư vị hương linh tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ, chư hương linh gia đình các Phật tử ký tự tại chùa…