Thơ: Mùa hoa xin ghi tạc

92

MÙA HOA XIN GHI TẠC

Con về tháng bảy Vu Lan

Vi diệu thân thiết lời Vàng truyền ngôn

Nhớ xưa hình bóng Thế Tôn

Xương khô cúi lễ vẫn còn đâu đây

 

Đa sanh phụ mẫu ân dày

Nhiều đời nhiều kiếp thân này tạo nên

Làm sao trọn nghĩa đáp đền

Cù lao cúc dục không quên trọn đời

 

Đêm đêm vọng tiếng à ơi

Đong đưa nhịp thở những lời mẹ ru

Mẹ nằm ướt cả thiên thu

Bờ mi say giấc nhiệm mầu tuổi thơ

 

Ôm con nhớ tuổi dại khờ

Xa xưa năm tháng trong mơ lại về

Gánh bao gian khổ ê chề

Lọc thành ngon ngọt vỗ về thương con

 

Hướng lòng đối diện núi non

Mênh mông tình biển vẫn còn chưa yên

Công ơn vô lượng vô biên

Xin ghi tạc Đấng thiêng liêng sinh thành

                                Mùa Hiếu hạnh 2566

Đinh Tôn Nghiêm