Thơ: Chứng Thành

88

CHỨNG THÀNH

Về đây vô lượng ươm mầm

Về đây vô lượng xả thân tu hành

Về đây đại nguyện độ sanh

Về đây dồn tụ chứng thành viên dung

 

Xả thân đến số tột cùng

Con đường viên mãn trùng trùng chông gai

Đêm nay là một đêm dài

Mười phương rúng động sao mai rạng ngời

 

Pháp âm vi diệu cứu đời

Tam thiên thế giới lắng lời vô ngôn

Tứ Thánh Đế chuyển càn khôn

Đưa người thoát khỏi mỏi mòn trầm luân

 

Đêm nay là đêm cuối cùng

Thiên ma địa tặc trùng trùng bủa vây

Cố phá đạo lực cao dày

Đã từ vô lượng rõ ngay chân thường

 

Đêm nay dành đại yêu thương

Độ cho muôn loại thoát đường hiểm nguy

Luân hồi muôn kiếp sầu bi

Sáu đường lẩn quẩn tham si khốn cùng

 

Thiên hoa thiên nhạc vui mừng

Muôn lòng kính ngưỡng tưng bừng hân hoan

Từ đây có ÁNH ĐẠO VÀNG

Ân nhuần pháp vũ nhân gian dứt sầu

 

Mùa Thành Đạo – PL.2563

Cuối năm 2019

Thơ: Đinh Công Tôn