Thăng Bình: Khóa bồi dưỡng huynh trưởng GĐPT tại chùa Phước Ấm

588

Ngày 27/10/2019 (29/9 Kỷ Hợi) tại chùa Phước Ấm (X. Bình Triều, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam) Ban điều hành GĐPT huyện Thăng Bình mở khóa bồi dưỡng huynh trưởng GĐPT trong toàn huyện, vun bồi đội ngũ huynh trưởng nòng cốt để tiếp tục kế thừa và phát huy lý tưởng của tổ chức áo Lam.

Hơn 60 huynh trưởng đến từ các đơn vị GĐPT ở các cơ sở chùa trong toàn huyện tham dự khóa bồi dưỡng

ĐĐ. Thích Bảo Ân – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT huyện Thăng Bình; H.Tr cấp tấn Quảng Nhã (Dương Ngọc Hòa) – UV nội vụ PB GĐPT tỉnh, UV BTS huyện Thăng Bình, Trưởng ban ĐH GĐPT huyện; cùng hơn 60 huynh trưởng đến từ các đơn vị GĐPT ở các cơ sở chùa trong toàn huyện tham dự.

ĐĐ. Thích Bảo Ân – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT huyện Thăng Bình ban đạo từ

Sau chương trình khai mạc theo nghi thức truyền thống của tổ chức GĐPT, ĐĐ.Thích Bảo Ân ban đạo từ, sách tấn việc tu học, hộ trì của người huynh trưởng luôn theo lời phát nguyện “một ngày làm huynh trưởng, suốt đời làm huynh trưởng”.

Ngoài ra, một số vướng mắc ở các đơn vị GĐPT cơ sở cũng được Đại đức Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT huyện Thăng Bình quan tâm, hướng dẫn kịp thời để GĐPT huyện nhà phát triển trong thời gian tới…

HTr. Cấp tấn Như Lạc (Trần Văn Cư) – UV văn nghệ PB GĐPT TƯ trình bày đề tài “Tinh thần, lý tưởng của người huynh trưởng và Đặc tính văn nghệ GĐPT”
Đề tài “Tổ chức và quản trị GĐPT“ do H.Tr cấp tấn Quảng Nhã (Dương Ngọc Hòa) – UV Nội vụ PB GĐPT tỉnh, UV BTS huyện Thăng Bình, Trưởng ban ĐH GĐPT huyện trình bày
Các huynh trưởng chăm chú lắng nghe…
HTr. cấp tín Ngô Hiệu – Phó ban ĐH GĐPT Thăng Bình chia sẻ…
HTr. cấp tập Nhuận Trọng (Ngô văn Quý) – UV Nội vụ GĐPT Thăng Bình trình bày chuyên đề “Văn bản hành chánh trong GĐPT, những chi tiết quan trọng phải thực hiện“
HTr. cấp tín Nhuận Thông (Hồ Viết Lê) – UV BTS, Phó BĐH GĐPT huyện Thăng Bình trình bày về chương trình tu học của GĐPT

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 1 ngày, với những nội dung chuyên đề được các huynh trưởng triển khai như: Tổ chức và quản trị GĐPT; Văn bản hành chánh, những chi tiết quan trọng phải thực hiện của GĐPT; Tinh thần, lý tưởng của người huynh trưởng; Đặc tính văn nghệ GĐPT; Chương trình tu học GĐPT…

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ