Cáo Phó: Thượng tọa Thích Giải Quảng viên tịch

101

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

—— o0o ——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———-

Quảng Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2019

CÁO PHÓ

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Điện Bàn;

Môn Đồ Pháp quyến chùa Pháp Hoa vô cùng kính tiếc báo tin:

THƯỢNG TỌA THÍCH GIẢI QUẢNG

Nguyên Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

Nguyên Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

Trưởng ban Trị Sự kiêm Trưởng ban Tăng Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn;

Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Điện Bàn;

Trụ trì Chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Do bệnh duyên, thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 ngày 15 tháng 3 năm 2019 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Kỷ Hợi), tại chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

* Trụ thế       : 70 năm

* Hạ lạp         : 23 năm

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 06 giờ 00 ngày 16/3/2019 (11 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

Kim quan được tôn trí tại chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 16/3/2019 (11 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

Lễ Triệu Tổ vào lúc 14 giờ 00 ngày 20/3/2019 (15 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

Lễ tưởng niệm vào lúc 07 giờ 00 ngày 21/3/2019 (16 tháng 2 năm Kỷ Hợi), sau đó phụng tống kim quan Thượng tọa Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Xá lợi của cố Thượng tọa được nhập bảo tháp tại chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN

 

Hòa thượng Thích Thiện Thành