26 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Tám 14, 2020
Trang chủ Ban ngành trực thuộc QCB trực tiếp: Đêm Hoa Đăng vía Đức Phật A Di Đà...

QCB trực tiếp: Đêm Hoa Đăng vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Hòa Mỹ, H.Núi Thành

230

Đêm Hoa Đăng vía Đức Phật A Di Đà do chùa Hòa Mỹ (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tổ chức vào ngày 17-11 Kỷ Hợi (12-12-2019).