Điện Bàn: Chư Tăng trang nghiêm tác pháp kiết giới An cư tại chùa Giác Quang

547

Sáng nay, ngày 31/5/2021 (20/4 Tân Sửu), tại chùa Giác Quang (phường Vĩnh Điện), chư tôn đức Tăng Phật giáo thị xã Điện Bàn đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp kiết giới An cư Phật lịch 2565.

Chư tôn đức tham dự lễ tác pháp an cư tại chùa Giác Quang

Chứng minh, tham dự có HT. Thích Hạnh Chơn –  Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự PG thị xã Điện Bàn; TT. Thích Huệ Phát – UVTT BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính PG tỉnh, Trưởng ban Trị sự PG thị xã Điện Bàn; cùng chư tôn đức Tăng các tự viện trên địa bàn thị xã.

Nhị vị Giáo phẩm đối thú An cư kiết hạ
Chư Tăng lần lượt đối thú an cư

Tại chánh điện, chư tôn đức đã đảnh lễ Tam bảo, tác pháp yết-ma, kiết giới tướng, Hòa thượng Chứng minh tác pháp đối thú an cư, tiếp đó chư Tăng tuần tự thực hiện pháp đối thú an cư đại chúng.

Sau khi tác pháp kiết giới An cư, chư Tăng đã thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa do đạo hữu và Phật tử chùa Giác Quang phát tâm cúng dường.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức quá đường

Trước đó vào ngày 27/5/2021 (16/4 ÂL), chư Ni thị xã Điện Bàn cũng đã tác pháp kiết giới an cư tại chùa Châu Phong, phường Điện Thắng Bắc; buổi lễ có sự Chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Từ – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam.

Được biết, Phật giáo thị xã Điện Bàn không tổ chức đạo tràng An cư tập trung, chỉ tổ chức kiết giới thọ An cư, mỗi tháng chư hành giả cùng chung thực hiện bố tát 2 kỳ (chư hành giả Tăng tại chùa Giác Quang và chư hành giả Ni tại chùa Châu Phong).

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Giác Đạt – Ban TTTT PG Điện Bàn