Chùm thơ: Kính mừng Đản sanh

81

KÍNH MỪNG ĐẢN SANH

 Thơ: Đông Kinh Tô

 

Cùng chắp tay hát mừng Đản sanh

Ưu Đàm hương tỏa khắp kinh thành

Bảy đóa sen thơm nâng gót ngọc

Chín rồng phun nước đón điều lành

Lời nói đầu tiên thị hiện thân

Sinh linh cứu vớt biết bao lần

Khổ đau cùng khốn mù trời đất

Sẽ thấy đường ra khỏi biển trần

Chào đời phú quý tột cao sang

Xã tắc đang chờ sẵn vinh quang

Bước chân bé nhỏ qua trầm thống

Vọng mãi ngàn sau Ánh Đạo Vàng

Hơn hai thiên kỷ rộn hân hoan

Bốn bể năm châu hướng lạc an

Bi trí định tâm khai tuệ giác

Nhân lành gieo khắp chốn nhân gian

NHỮNG BƯỚC NỞ HOA

 Thơ: Đông Kinh Tô

 

Trên đường về quê mẹ

Thánh mẫu chạm Vô ưu

Tan rồi bao đau khổ

Khắp đất trời mừng vui

Bảy đóa sen nâng bước

Bình minh hiện chân trời

Chân lý vừa khai mở

Bừng lên những rạng ngời

Những khổ đau chồng chất

Hà cớ chi tầng tầng

Những nghiệt ngã giai cấp

Dứt đọa đày. Đản sanh

Hơn hai nghìn năm trước

Tháng Tư vẫn còn đây

Nhân loại mừng Tam Hợp

Cùng bên nhau những ngày

Mùa sen đang nở rộ

Hương thơm thoang thoảng bay

Cùng chắp tay một đóa

Trao từ hòa cho nhau

Đại lễ Vesak PL. 2563

Mồng 10 tháng 04 ÂL