25 C
Tam Ky
Thứ Hai, Tháng Chín 27, 2021

Hội Đồng Giới Sư Đại Giới Đàn Vĩnh Gia

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM ĐẠI GIỚI ĐÀN VĨNH GIA NGÀY 14-16/08/ẤT MÙI (26-28/09/2015) ------------------------------------ HỘI ĐỒNG GIỚI SƯ TĂNG - ĐÀN ĐẦU HÒA THƯỢNG ...

Câu hỏi ôn tập dành cho giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni...

A. PHẦN GỢI Ý ÔN TẬP CHUNG: 1/ Phật lịch hiện nay ở nước ta được tính từ sự kiện nào trong cuộc đời Đức...

Ban tổ chức và chương trình Đại Giới Đàn Vĩnh Gia

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM ĐẠI GIỚI ĐÀN VĨNH GIA NGÀY 14-16/08/ẤT MÙI (26-28/09/2015)         ----------------------------------        ...

Câu hỏi ôn tập dành cho giới tử Sa di và Sa di ni

  01/ Danh hiệu xưng tán Phật  có bao nhiêu đức hiệu ? 02/ Đức Phật ra đời tại đâu? 03/ Cho biết nơi Đức Phật thành...

Thông Báo: Về việc tổ chức cung nghinh, triễn lãm Phật Ngọc Cho Hòa...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ Số:  020/TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông báo thời gian tập trung của Đại Giới Đàn Vĩnh Gia

Để Đại Giới Đàn Quảng Nam - năm 2015 được thành tựu viên mãn, Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn kính thông báo đến...

Thông báo cấp chứng điệp Đại Giới Đàn Vĩnh Gia

THÔNG BÁO V/v “Cấp phát Chứng điệp thọ giới Đại giới đàn Vĩnh Gia Quảng Nam PL.2559” Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh...

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN ---------------------- Ngày 19/4/2021 (08/3/ Tân Sửu) - 06h30 :        Cung thỉnh nhục thân nhập...

Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ IV (2012-2017)

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM, NHIỆM KỲ IV (2012-2017)   TT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ Điện thoại 01 Hòa thượng Thích Thiện Duyên Trưởng ban 0905.089.220 02 Hòa thượng Thích Hạnh...

Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học niên khóa 2014 – 2017

THÔNG BÁO V/v Tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học niên khóa 2014 – 2017 BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC QUẢNG NAM Kính gửi:...

MỚI NHẤT