Đặng Như Lan – Bồ-tát trên từng bút hoạ

50

(QCB) – Bồ-tát tại gia Tuệ Đăng – Đặng Như Lan (1897-1972) một đại cư sĩ thuần thành của Phật giáo Việt Nam. Tiên sinh thác sanh từ làng Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Noi dấu các bậc cổ đức xuất thân từ mảnh đất Hà Nam như Vua Lê Hoàn, Trần Thủ Độ, Trần Khát Chân,… Người đã tỏa sáng tâm hồn bay bổng bằng ngòi bút từ bi và trí huệ.

Chân dung cư sĩ Tuệ Đăng – Đặng Như Lan

Tác phẩm của Người là sự kết tinh bằng nội lực tự thân, bằng tinh thần Giới – Định – Huệ. Hun đúc nên những giá trị mà kẻ phàm phu khó thể nào làm được. Có lẽ hạnh nguyện của Người là hạnh nguyện của bậc Bồ-tát, từ những văn tự trong Kim Cang Kinh, Bát Nhã Kinh, …đến Lăng Nghiêm chú,…, từng nét từng nét hòa quyện cùng bút pháp hội họa siêu phàm thoát tục.  Quả thực Người dù thân tại gia nhưng nội tâm là tâm của hàng Đại thừa Bồ-tát vậy.

善哉

慧燈菩薩

大行難量

萬字經典冩十方

書畫演非常

功德稱揚

千秋萬古長

Thiện tai!

Tuệ-Đăng Bồ Tát

Đại hạnh nan lường

Vạn tự kinh điển tả thập phương

Thư hoạ diễn phi thường

Công đức xưng dương

Thiên thu vạn cổ trường.

“Trong ngày kỷ niệm 60 năm mùa pháp nạn 1963 này, con đã đăng lên FB bức tranh chư Vị Pháp Thiêu Thân của Người được in trên lịch năm Canh Tuất 1970 do chính Huynh trưởng cấp Tín THỊ NGHIÊM – Đinh Công Lăng sưu tầm. Nhân duyên hoan hỷ khi gặp được bản lịch ấy, tin vui từ vị cư sĩ lão thành Vĩnh Hữu Tâm Không (sinh sống tại Nha Trang) với nỗi niềm bao năm khảo cứu về những tác phẩm của Người, con được gặp bác Đặng Thế Thanh (hiện ở Châu Âu) là nội tôn út của Người, nghe từ những lời kể của bác Thanh, các tác phẩm của Người trải dài mọi miền đất nước và hiện tôn trí 1 bức tại bảo tàng Pháp, con như được tiếp thêm sức mạnh từ Người, chỉ nguyện noi theo dấu Người mà cố gắng phò trì tận lực cho Đạo Pháp, cho Quê Hương”.

Bức tranh Vị Pháp Thiêu Thân tưởng niệm mùa pháp nạn năm 1963 do cư sĩ Đặng Như Lan vẽ được in trên tờ lịch năm Canh Tuất (1970)

Con xin chân thành cảm ơn bác Tâm Không Vĩnh Hữu đã giúp con kết nối với gia đình của Người, đó cũng là một nhân duyên hy hữu trong việc tìm lại một thời vàng son của Bậc Bồ-tát hạnh.

Toà cửu long phún thuỷ tại chùa Quán Sứ – hà Nội do chính cư sĩ Đặng Như Lan thiết kế

Kính lễ Tại Gia Bồ-tát Đặng quý công húy Như Lan, pháp danh Tuệ Đăng tiên sinh Chơn linh nhã giám. 

Dưới đây là một số tác phẩm của cụ:

Tâm An – Đinh Công Thanh Minh