BAN LỄ TANG VÀ BAN TỔ CHỨC LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

3200
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BAN LỄ TANG

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

 • Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN;
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;
 • Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN;
 • Nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;
 • Nguyên Phó TB. Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng;
 • Nguyên Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Tín;
 • Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam;
 • Viện chủ chùa Đạo Nguyên, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 1. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 2. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 3. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 4. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 5. Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 6. Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 7. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 8. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 9. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 10. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 11. Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam.
 12. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 13. Hòa thượng Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 14. Hoà thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 15. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.
 16. Hòa thượng Thích Huệ Minh – Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.
 17. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.
 18. Hòa thượng Thích Thiện Thành – UV. Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
 19. Ông Nguyễn Phúc Nguyên – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ
 20. Thượng toạ Thích Viên Trí – Đại diện Môn đồ Pháp quyến.
 21. Ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
 22. Ông Mai Quang Vĩnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam.

—————————–

BAN TỔ CHỨC

LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

 

Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phó Trưởng ban:

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Hòa thượng Thích Quảng Xả

Phó Trưởng ban điều hành:  

Hòa thượng Thích Thiện Thành

Hòa thượng Thích Phước Minh

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện

Thượng tọa Thích Viên Trí

Ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam

Ông Mai Quang Vĩnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Ủy viên:

Thượng tọa Thích Như Giải

Thượng tọa Thích Huệ Phát

Thượng tọa Thích Huệ Trí

Thượng tọa Thích Phước Hưng

Chư tôn Thiền đức Trưởng ban Trị sự GHPGVN các huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh Quảng Nam

Các Tiểu Ban:

+ Ban Thư ký: Đại đức Thích Viên Trừng, Đại đức Thích Thắng Thiện, Đại đức Thích Thông Khiêm, Đại đức Thích Quảng Thông, Đại đức Thích Vinh Thông, Sư cô Thích nữ  Nguyệt Chiếu

+ Ban Tư liệu Kỷ yếu: Ban Thư Ký và Ban TTTT PG tỉnh

+ Thủ Quỹ: Ni trưởng Thích nữ Nhật Tân

+ Ban Tiếp lễ: Ni trưởng Thích nữ Chúng Liên, Sư cô Thích nữ Nguyệt Chiếu, Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm, Quý ni sư, sư cô

+ Nghi Lễ: Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Quảng Nam

+ Tiếp tân: Hòa thượng Thích Thiện Thành, Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Thượng tọa Thích Như Giải, Thượng tọa Thích Huệ Phát, Thượng tọa Thích Huệ Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện

Xướng ngôn: Đại đức Thích Tánh Thông, Đại đức Thích Quảng Hòa, Đại đức Thích Pháp Tánh, Đại đức Thích Đồng Nhiên, Đại đức Thích Tịnh Minh, Đại đức Thích  Nhuận Bình, Đại đức Thích Quảng Ba.

+ Trần thiết: Đại đức Thích Tịnh Châu, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Tp. Tam Kỳ

+ Dẫn lễ: Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam

+ Âm thanh, Ánh sáng: Đại đức Thích Viên Hải

+ Thị giả + Hành đường: Ni sư Thích nữ Hạnh Như và Phân ban Ni giới các huyện, thị xã, thành phố. Tăng Ni sinh Trường TCPH

+ Ẩm thực, Trai soạn: Phật tử chùa Đạo Nguyên

+ Thông sự: Đại đức Thích Thông Ân, Đại đức Thích Thanh Vân, Đại đức Thích Quảng Yên, Đại đức Thích Quảng Tú, Đại đức Thích Tâm Huy, Đại đức Thích Nhuận Bình, Đại đức Thích Quảng Hiền, Đại đức Thích Truyền Trực, Đại đức Thích Quảng Đạt, Đại đức Thích Quảng Tế.

+ Lưu trú và di chuyển: Đại đức Thích Viên Quán, Đại đức Thích Thông Khiêm, Đại đức Thích Quảng Thông, Đại đức Thích Nhuận Bình, Đại đức Thích Quảng Ba, Phật tử Dũng chùa Đạo Nguyên

+ Dâng hoa: Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam

+ Quay phim nhiếp ảnh: Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

+ Hương đăng: Tăng chúng chùa Đạo Nguyên

+ Chung cổ: Tăng chúng chùa Đạo Nguyên

+ Y tế: Nhân viên Y tế

+ Vệ sinh Môi trường: Nhân viên vệ sinh môi trường

BAN TỔ CHỨC