30.9 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Chín 27, 2023
Trang chủ Tin tức Phật giáo huyện, thị, thành Video QCB: Núi Thành – Trai đàn cầu siêu, lễ Cúng dường...

Video QCB: Núi Thành – Trai đàn cầu siêu, lễ Cúng dường trai tăng chùa Phổ Đức

494

Hướng vọng Vu lan Thắng Hội PL. 2567 – DL. 2023, trong 2 ngày 21,22 tháng 7 Quý Mão (5,6/9/2023), chùa Phổ Đức (X. Tam Anh Bắc, H. Núi Thành) đã trang nghiêm tổ chức Trai đàn Truy niệm Tiền hậu Công đức, Phổ độ Bách tánh Chư hương linh, Chẩn tế Vạn loại Âm linh Cô hồn.