25 C
Tam Ky
Thứ Hai, Tháng Chín 27, 2021
Trang chủ Ban ngành trực thuộc Ban Thông tin Truyền thông Video QCB: Hội An – Chư Tôn đức họp thảo luận viết...

Video QCB: Hội An – Chư Tôn đức họp thảo luận viết bài về hội thảo khoa học “Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh: lịch sử hình thành và phát triển”

211

Ngày 14 tháng 7, tại Tổ đình Chúc Thánh (P.Tân An, TP.Hội An), chư Tôn đức Tăng Ni thuộc Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp thảo luận bài viết về hội thảo khoa học – chủ đề “Thiền phái Lâm tế Chúc Thánh: lịch sử hình thành và phát triển”.