23.8 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang chủ Danh Tăng - Tự viện Video QCB: Dấu tích chùa làng Sơn Lộc xã Quế Minh, huyện...

Video QCB: Dấu tích chùa làng Sơn Lộc xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

294

Nghe bà con làng Diên Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam kể về dấu tích ngôi chùa làng Sơn Lộc, đã có từ lâu. Qua thời gian chiến tranh, ngôi chùa bị sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại dấu tích nền móng cũ và một đài sen (bể nát) đặt tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni