27.9 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang chủ Truyền hình Phật giáo QCB Video QCB: Chư Tăng tác pháp Tự tứ giải chế An cư...

Video QCB: Chư Tăng tác pháp Tự tứ giải chế An cư Kiết hạ PL.2566 tại Tổ đình Tịnh Độ, TP. Tam Kỳ.

155

Theo giới luật của đức Phật và chư Tổ đã chế định, hằng năm sau ba tháng An cư Kiết hạ, chư Tăng Ni làm lễ Tự tứ giải chế trước khi về lại trú xứ của mình. Ngày ấy đức Phật hoan hỷ, vì tất cả hành giả An cư đều đã thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn, những lỗi lầm đều được quyên trừ, đạo quả cũng nhờ đó mà đơm hoa thành tựu.