33 C
Tam Ky
Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Truyền hình Phật giáo QCB Video QCB: Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tăng cường thực...

Video QCB: Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới

89

Ngày 4 tháng 6, Ban tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã ban hành Công văn số 674/TGCP-VP về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới. Công văn do bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) ấn ký.