25 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Tám 10, 2022
Trang chủ Ban ngành trực thuộc Video: Mùa an cư đầu tiên của vị tân tỳ kheo

Video: Mùa an cư đầu tiên của vị tân tỳ kheo

665

Tại một tỉnh miền Trung nắng gió là Quảng Nam, mùa an cư đầu tiên lại diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng các vị tân tỳ kheo vừa mới thọ Đại giới. Dù vậy, lễ khai pháp trang nghiêm, thanh tịnh trong sự hòa hợp của Tăng đoàn như nhắc nhớ về sự tinh chuyên tu học trong thời gian tới đối với những vị Đại đức trẻ.