27 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Sáu 5, 2020
Trang chủ Ban ngành trực thuộc Truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB số 48

Truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB số 48

260

1/ Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam họp chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch Covid-19.
2/ Trường Phật học Quảng Nam thông báo Chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII (2020 – 2023).
3/ Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam sẽ sản xuất định kỳ mỗi tháng 2 bản tin truyền hình QCB.
4/ Đại Lộc: BTS PG huyện thống nhất đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các tịnh thất trong địa bàn.
5/ Phú Ninh: Ban Trị sự PG huyện họp triển khai Phật sự năm 2020.
6/ Thăng Bình: Khai kinh đàn Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa Giác Nguyên.
7/ Tam Kỳ: Lễ tạ đàn Dược Sư tại chùa Hòa An.
8/ Nhiều hoạt động Phật sự tạm dừng vì dịch bệnh Covid 19.
9/ Đại Lộc: Đôi huynh trưởng GĐPT tổ chức lễ hằng thuận tại chùa Tam Hòa.
10/ Hội An: Lễ hằng thuận tại chùa Pháp Bảo.