28 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Sáu 5, 2020
Trang chủ Danh Tăng - Tự viện Danh Tăng Tiểu sử Thượng tọa Thích Hạnh Quảng (1922 – 2019)

Tiểu sử Thượng tọa Thích Hạnh Quảng (1922 – 2019)

477

THƯỢNG TỌA THÍCH HẠNH QUẢNG (1922 – 2019)

Chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc; nguyên Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Đại Lộc; nguyên Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đại Lộc; Trụ trì Chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.