Thơ Tú Yên: Vầng trăng mẹ

123

VẦNG TRĂNG MẸ
Ngày xưa con khóc mẹ ru
Bây giờ con khóc ngàn thu mất người
Còn tìm đâu được nụ cười
Ngày Vu Lan đóa hồng tươi con cài
Cầu xin chín phẩm hoa khai
Thảnh thơi mẹ thoát trần ai muộn phiền
Vầng trăng Mẹ đã ngủ yên
Sáng nay bổng thấy treo nghiêng cuối trời

Tú Yên
Kính họa thơ HT Thích Hạnh Niệm

 
NHỚ MẸ ÂN SÂU

Hương thu theo gió nhẹ nhàng đưa
Nhớ mẹ tảo tần năm tháng xưa
Lặn lội đêm ngày thương cánh vạc
Dãi dầu mưa nắng xót thân dừa
Nuôi con tình chất – nguồn an lạc
Ru trẻ ân đầy – khúc nhặt thưa
Vọng hướng Vu Lan niềm hiếu kính
Sớm trưa phụng dưỡng chẳng dư thừa

BÁO HIẾU THÙ ÂN

Mẹ cha quá vãng mấy mươi năm
Nghĩ đến lòng đau lệ chẳng cầm
Hải đức mênh mông – câu nghĩa trọng
Sơn công lồng lộng – chữ ân thâm
Sanh thành mãn kiếp xin ghi dạ
Dưỡng dục trọn đời nguyện khắc tâm
Báo Hiếu nhân ngày Tăng Tự Tứ
Ngưỡng mong Phụ Mẫu thoát mê trầm.

THƯƠNG CHA NGHĨA NẶNG

Chiều thu trời phủ ánh mây vàng
Báo Hiếu Vu Lan Tự Tứ sang
Nhớ giọng nghiêm đường còn vọng lại
Nghe lời từ phụ mãi ngân vang
Hằng mong con cái nên danh phận
Thường ước gia đình được thái an
Dâng tấm lòng thành xin báo đáp
Chí tâm đảnh lễ dưới đàn tràng

Thơ Tú Yên