Thơ: Sen nở tháng tư

101

SEN NỞ THÁNG TƯ

Lung linh màu nắng tháng tư
Vô Ưu hoa nở Bổn Sư giáng trần
Phật mang đến cõi thế nhân
Bi Trí Hùng Lực tham sân không còn
Phật gieo hạt giống tâm hồn
Đoạn trừ phiền não chúng con từng ngày
Tình thương trải khắp đó đây
Chỉ mong giúp nỗi đọa đầy trầm luân
Chúng con gây tạo gian truân
Mãi mê chẳng tỉnh, nhọc thân Phật rồi
Mãi đắm trong cõi luân hồi
Nghe theo dục lạc quên lời Phật trao
Tháng tư sen nở trong ao
Mãi mang hương dịu bay vào trong mê
Nhớ Phật vì kẻ quên về
Dấn thân thị hiện, lòng tê tái lòng
Chúng con nguyện sống thanh trong
Tỏa hương giới hạnh để mong ngày về
Phật ơi ! lội trong bến mê
Chân con đã mỏi, muốn về chân như
Như Đức – Huỳnh Ngọc Phước