Thơ: Mừng Phật đản của Đinh Công Tôn

157
Cờ Phật giáo tung bay trên cầu Giao Thủy – Ảnh chụp ngày 7-5-2019

PHẬT KỲ

 Thơ: Đinh Công Tôn

 

Năm sắc tung bay khắp nẻo đường

Tháng Tư kỷ niệm bậc Y Vương

 

Ra đời tô thắm tình muôn loại

Xóa bỏ hận thù rộng cõi thương

 

Năm sắc tung bay dẫn lối về

Bao phen chìm nổi lạc đường mê

 

Dầm chân muôn nẻo luân hồi khổ

Hoa đạo bừng lên khắp phố quê

 

Năm sắc tung bay rợp đạo kỳ

Khơi tình nhân loại bớt tham si

 

Vơi bao ác nghiệp gây sầu khổ

Vui sống chan hòa hướng đại bi

 

Năm sắc hào quang sáng nhiệm mầu

Vô minh tan vỡ giảm thương đau

 

Cùng dòng máu đỏ xây nguồn mạch

Dứt cảnh bể dâu vạn cổ sầu

 

Năm sắc muôn nơi vận thái hòa

Đông tây đồng tấu khúc hoan ca

 

Đón mừng thị hiện nghìn năm trước

Dư âm còn mãi Ưu bát la

   08-05-2019

Mừng Đản sanh – PL. 2563

LỤC HÒA

 Thơ: Đinh Công Tôn

 

Cùng chung một cội một nhà

Luôn luôn dụng lấy chữ hòa đãi nhau

 

Phát ngôn sự việc giải bày

Lựa lời khéo tránh điều hay tỏ tường

 

Ý cùng hướng nẻo yêu thương

Chớ nên đối nghịch để vương lụy sầu

 

Còn bao nhiêu việc thâm sâu

Cùng nhau giải quyết trọn câu ân tình

 

Kiên trì giữ giới khép mình

Cùng người tu tập y kinh thọ trì

 

Lợi đều san sẻ tế vi

Trong êm ngoài ấm lo chi não phiền

 

Sáu phép hòa kính thiện duyên

Ngày ngày tăng trưởng phước điền an vui

07-05-2019

Mừng Đản sanh – PL. 2563