Thơ: Duy Xuyên một thoáng cờ bay

383

DUY XUYÊN MỘT THOÁNG CỜ BAY

Duy Xuyên một sáng cờ bay

Đón mừng khánh đản vào ngày tháng tư

Lá cờ năm sắc hiền từ

Tín tấn giữa chốn không hư ánh vàng

 

Niệm định tứ chúng hân hoan

Huệ nhựt sáng tỏa trần gian mê lầm

Phật sự muôn việc tùy tâm

Tô bồi bi trí phước ngầm thăng hoa

 

Đản sinh kính lễ thiết tha

Nguyện cho Tổ quốc trẻ già an vui

Đóa sen hàm tiếu tặng người

Ngát hương từ ái người người hoan ca

 

Ngày rằm dâng Phật đóa hoa

Là hoa giới hạnh trên tòa xả ly

Vào đời luôn ngát hương bi

Trường tồn đạo pháp khó gì cũng thông

 

Cờ bay lộng giữa hư không

Hòa cùng dân tộc lông hồng lợi danh

Nguyện cầu đất nước an lành

Nguyện cầu tất cả tâm linh hướng về

 

Cờ bay phất phới đường quê

Chuông ngân mõ nhịp lối về nẻo tâm

Cờ và gió mãi hòa âm

Trà nhàn thoảng với hương trầm quyện bay.

…….….

MỘC DỤC (TẮM PHẬT)

Tháng tư mồng tám kính lễ Ngài

Ly nước lòng thành sạch trần ai

Hương hoa con nguyện xin phụng hiến

Để đời mãi hưởng đức Như Lai

 

Tham sân trùm khắp ở mọi nơi

Ngõ ngách nhiễm ô tối đất trời

Long vương phún thủy trôi phiền trược

Con tẩy tâm trần khổ nhẹ vơi

 

Cấu nhiễm từ đây do tham hận

Nước thơm tắm Phật phủi bụi trần

Đại Bi vô ngại luôn chuyển hóa

Suối Từ thuần phục ý giận sân

 

Tháng tư kính lễ đấng Pháp Vương

Tỉnh tỉnh thị phi chốn vô thường

Thở nhẹ buông thư tâm vắng lặng

Để đời Phật pháp mãi thơm hương

 

Tắm Phật là tẩy hết tâm ta

Kinh vàng chuyển hóa sạch ý tà

Ba độc tẩy trừ tiêu nghiệp chướng

Thị phi như thể sớm sương sa

 

Con nguyện muôn đời theo chân Phật

Lời vàng chánh niệm hạnh xả ly

Sống giữa lợi danh tâm tỉnh tĩnh

Mỗi lời mỗi bước nhớ quy y

 

Vô ưu ngày trước hương còn ngát

Thức tỉnh lòng nhau giữa bụi mờ

Khuya sáng chuông ngân tâm tĩnh niệm

Cho cuộc đời cứ mãi là thơ.

………..

CUNG ĐÓN THÁNH TƯỢNG VỀ CHÙA

Tượng Đản sanh đã về chùa

Tinh mơ gió thoảng khẻ lùa hương hoa

Chắp tay kính ngưỡng Phật đà

Tâm thành cảm tạ bao la lòng người

 

Chùa quê rộn rả tiếng cười

Trẻ thơ cụ lão lòng vui mừng nhiều

Trong lòng cảm niệm bao nhiêu

Nguyện cho tất cả sáng chiều bình an

 

Câu kinh rớt xuống đường làng

Trăm hoa đua nở xóa tan nguồn sầu

Tiếng chuông vang giữa rừng sâu

Tỉnh hồn muông thú bấy lâu nổi niềm

 

Câu kinh theo dấu đường chim

Thị phi nhẹ rụng đi tìm vô âm

Lời kinh về với nguồn tâm

Hoa từ bi nở ưu mầm thương yêu

 

Lời kinh vi diệu nắng chiều

Trẻ thơ đùa giỡn vùng yên gia đình

Tháng tu về giữa lời kinh

Lòng nhu thanh thoát bình minh ửng màu

 

Cúi đầu lạy hết thương đau

Lạy luôn những kẻ nát nhàu từ bi

Con xin lạy hết sân si

Lạy luôn tất cả những gì xưa nay

 

Nguyện cho tất cả siêu mau

Về nguồn an lạc đượm màu hỷ hoan

Tháng tư sen nở đạo vàng

Con xin cầu nguyện bình an muôn loài.

Thích Như Giải