Thơ: Cung Vọng Đạo Thành – Đinh Công Tôn

74

CUNG VỌNG ĐẠO THÀNH

Vô lượng kiếp tu chín đạo mầu

Đêm nao thăm thẳm giữa rừng sâu

Kim cương định lực vượt ma chướng

Mở lối quần sanh thoát khổ đau

 

Năm sắc hào quang chiếu sáng ngời

Sao Mai vừa rạng phía chân trời

Tam minh thấu suốt cơn trường mộng

Tứ đế dược vương cứu độ đời

 

Chứng thành thuở ấy vũ thiên hoa

Thiên nhạc hân hoan trỗi khúc ca

Muôn loại ân nhuần dòng pháp nhũ

Tịnh tâm đoạn nghiệp đẳng hà sa

 

Cung kính chắp tay vọng Đạo thành

Lối từ nhân loại sáng tươi xanh

Yêu thương rộng khắp vơi sầu khổ

Noi bước chân Ngài dứt tử sanh.

Lễ Thành Đạo – PL. 2563

Cuối Đông 2019

Đinh Công Tôn